مدارک لازم جهت ثبت نام:
تکمیل فرم ثبت نام + 1 قطعه عکس (پشت نویسی شده)
 
هزینه ثبت نام:
* مراکز تهیه،تولید، توزیع، نگهداری، فروش و حمل و نقل موادخوراکی و آشامیدنی (24 ساعت) :   81،000 تومان
* اماکن عمومی فاقد تهیه و عرضه مواد غذایی (20 ساعت) :
67،500 تومان
 
 
افراد دارای مدرک کاردانی و بالاتر ، " در صورت ارائه مدرک تحصیلی "
حضور در دوره کلاسها برای آنها الزامی نیست.
 
 

*تذکـر: نظــر به اینـکه آموزشگاه برنامـه های اجرایی خـود را برای ثبـت نام مراجعیـن تدویـن و تنظیـم می نماید ، لـذا حضـور شما در کـلاس از تاریخ مقرر الزامی بوده و در صورت عدم حضور بموقع، آموزشگاه هیچگونه مسئولیت و تعهدی در مورد تشکیل کلاس مجدد نخواهد داشت و شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد  و بایستی امتحان نهایی دوره آموزشی را نیز حداکثر ظـرف سـه ماه بگذرانید تا مشمول تجــدید دورهآموزشی نگردید.

رعایت حجاب اسلامی الزامیست.